Referat af generalforsamling tirsdag den 10. august 2021

Skolen i Bymidten (Byskolen), Marienlyst Allé 2, bygning 11, 2.sal, 3000 Helsingør.
Helsingør skakklub afholdt generalforsamling tirsdag den 11. august 2021 med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Kassererens aflæggelse af regnskabet
  1. Aflæggelse af regnskabet
  2. Fastlæggelse af kontingent
 4. Indkomne forslag
 5. Sæsonens turneringer
 6. Valg
 7. Eventuelt

 

Ad 1).

Formanden René Weichel bød velkommen til generalforsamlingen som blev afholdt i Byskolen i Helsingør. Der mødte 14 medlemmer op og det var lidt flere end 2020 og i 1019 (12 deltagere). René foreslog Lars Peter som dirigent, hvilket blev enstemmigt godkendt. Efter at have erklæret generalforsamlingen for lovligt varslet, gav dirigenten ordet til formanden for, i henhold til punkt 2, at aflægge nedenstående årsberetning:

 

Ad 2).

Formandsberetning 2021

Sæsonen blev igen præget af Corona nedlukninger og restriktioner. Det blev derfor til en længere pause end ønsket, men alt i alt har det været vigtigst at vi passer på hinanden. Det blev derfor også en sæson med aflysninger af vores turneringer. Vi var tæt på at kunne gennemføre Kronborg Chess Open med over 60 tilmeldte. Men desværre var restriktionerne stadig for stramme i maj til den kunne gennemføres. Vi valgte desuden at afkorte en turnering for at den kunne blive afsluttet inden nedlukningen og vi derved kunne starte på en frisk. Dette var ikke til alles tilfredshed, men vi ville gerne sikre at vi kunne få en frisk start efter nedlukningen var overstået. Desuden var der stor usikkerhed om hvornår vi igen kunne komme til at spille skak og under hvilke restriktioner.
Vi har efter genåbningen i maj 2021 forsøgt at få gennemført så meget der har været muligt. Blandt andet gennemførte vi Bymesterskabet der normalt altid starter sæsonen op. Igen i år var der enkelte tilmeldinger fra andre klubber hvilket vi er meget glade for. Vi har fået nogle gode spilleforhold med god plads i lokalerne

 

Foreningernes dag

Helsingør Handelsforening valgte for første gang at arrangere en dag for de mange foreninger i Helsingør Kommune. Vejret var med os hvor vi stod med en god placering på Axel Torv ud fra den Asiatiske Restaurant. Vores forventninger var ikke høje pga der netop havde været en længere nedlukning og mange derfor nok var forsigtige med at færdes hvor der var mange mennesker. Det var et meget passende antal som kom forbi klubbens område, hvor vi havde lånt og opstillet et megaskak spil og derudover 4 brædder ved medbragte borde og tilhørende stole. Der var omkring 30 personer forbi og spille lidt skak og reelt set 10% af disse som var meget interesseret. Der er dog ikke tvivl om vi får et øget kendskab for dem der bor i kommunen, når vi deltager i disse arrangementer. Der er mange som ikke ved vi eksisterer med det går den rette vej med kendskabsgraden selv om det går langsomt.

 

Caféskak

Vi har længe talt om at få lavet lidt caféskak et eller flere forskellige steder i Helsingør. Ulf Nonboe havde gjort forarbejdet med at tale med Axel Bar der gerne ville huse os. Desværre gik der corona i den netop som vi skulle i gang og det blev derfor udsat. Vi fik dog gennemført to aftener inden sommerferien satte ind. Vi var ikke så mange men det var faktisk rigtig hyggeligt. Fokus var på det mere sociale ved skak frem for stilhed og koncentration. Det er stadig planen vi kommer til at lave mere Caféskak i byen f.eks. den første torsdag hver måned.

 

Juniorafdelingen

Det har også for juniorerne været en lang pause og netop som præmierne skulle deles ud så lukkede Danmark ned. Drengene måtte derfor vente alt for lang tid inden de modtog deres pokaler og medaljer. Vi fejrede det i bedste finalestil med konfettirør til stor begejstring for de unge. Vi har fået en del nye spillere til og der er også enkelte som hellere vil gå til spejder, tennis og andre sportsgrene. Dette er helt som forventet men vi har efterhånden en sund kerne af erfarne spillere og nye der kommer til.
Hjemmeside og sociale medier
Vores hjemmeside www.helsingoer-skakklub.dk kører stadig stabilt og det er lykkes på egen hånd at få fikset opdateringer og mindre ”bugs”. Det har derfor ikke være nødvendigt at få hjælp udefra til dette. Dog har vi stadig ikke fundet en kyndig ekspert til at sammenføre vores to sider til én og samtidig få oprettet www.kronborgchessopen.dk. Vi har stadig fokus på at blive placeret på de rigtige søgeord så vi derved bliver fundet når der søges på eksempelvis skak. Målet er at være på første side på google på udvalgte søgeord.

Søgeord      Placering Side
Juniorskak          4           1
Skak                   28           3
Skakklub           20           2
Skakturnering  31           4
DSU skak          18            2

 

Tilskud og støtte

Vi har fået større fokus på søgning af tilskud og støtte fra kommune og fonde. I sidste sæson blev vi en af de foreninger der fik størst støtte fra Nellemann Fonden ifm. vores juniorarbejde.

 

Kronborg Chess Open

Det blev desværre en aflysning for andet år i træk. Men det ser positivt ud omkring tilmeldingerne som viser, at der er flere som er blevet opmærksom på at turneringen findes. Dette gælder både fra det jyske og udlandet hvor vi ser nye tilmeldinger fra som vi ikke har fået tidligere. Vi har stadig et godt samarbejde med Marienlyst Strandhotel og adm. direktør Michael Lauritzen. Vi har afholdt møde i juli måned hvor vi blev enige om at forlænge aftalen yderligere 3 år.

 

Tak for hjælpen

En stor tak til alle dem som giver en ekstra hånd med til at få klubben til at køre. Klubben kan ikke køre af sig selv og det er derfor ekstra vigtigt at så mange som muligt giver en hånd med. Der er stadig mange af de samme som ligger en del kræfter i at vi skal have en velfungerende klub hvor der er gang i aktiviteterne. Jeg vil derfor gerne fremhæve Leo der altid er klar uanset tidspunkt. Ole der ligeledes gerne hjælper med juniorer, turneringer og aktiviteter. Åge og Mariann som holder styr på tallene og de mange nye ting der giver ekstra arbejde. Tak til Erik der sørger for at holde klubbladet i luften.

Det vil derfor være en stor hjælp hvis flere har fokus på lige at hjælpe til med oprydningen om aftenen eller indimellem kommer tidligere for at sætte borde og stole klar.

Der er ledige poster til at give en ekstra hånd med i den kommende sæson

• Holdskribent – en der gerne vil skrive om holdturneringen og vores holds resultater
• Turneringsskribent/intern – en der gerne vil skrive løbende om de interne turneringer
• Turneringsskribent/ekstern – en der kan skrive om eksterne turneringer hvori vores spiller er med i
• Turneringsledere – ekstra turneringsledere der kan hjælpe til ifm. Kronborg og holdturneringer
• Caféskakleder – en der kan sørge for at der sker aktiviteter for voksne spillere fra kl. 18.00-19.00
• Caféhjælper – en eller flere der kan hjælpe i kantinen ved Kronborg turneringen

Hvis du vil give en hånd med ovenstående så kontakt gerne formanden.

 

Den kommende sæson

Vi har fået støtte fra Helsingør Kommune til aktiviteter i målgruppen +60 år for at tiltrække flere i denne aldersgruppe til at deltage mere i kommunens foreninger. Vi kommer til at lave forskellige tiltag hvor det første arrangement vil være foredrag og simultan mod nordens anden stærkeste spiller GM Nils Grandelius fra Sverige. Der vil også være en bid mad til arrangementet der vil være gratis pga. støtten vi har modtaget. Der vil desuden komme 3 yderlige arrangementer hvor af et bliver i Ålsgårde og et i Hornbæk. Helsingør Skakklub er det man i kommunen kalder en tværfunktionel forening der favner bredt i kommunen og det er derfor vigtigt vi indimellem kommer rundt. Disse arrangementer vil sammen med Caféskakken være med til at synliggøre klubben som et tilbud for mange i kommunen.
Vi fastholder 3 hold i holdturneringen som vi har haft i en del år, men hvis medlemstallet fortsætter med at stige så skal vi nok have kigget på et fjerde. Vi skal blot være sikre på vi kan stille hold inden vi tilmelder et ekstra hold. Der er mulighed for et 4-mandshold i C-rækken hvis der er interesse for det. Vi glæder os til den kommende sæson med endnu flere tiltag og arrangementer.
Der var kommentar om at opstille skak i de forskellige cafeer for at udbrede kendskabet til skak (naturligt supplement til back-gammon og andet). Alle synes at det var en god ide.

Den fyldestgørende årsberetning blev herefter enstemmigt godkendt og vedtaget.

 

Ad 3).

Under punkt 3.a gennemgik Åge Petersen regnskabet. Helsingør skakklub er en holden klub. Kassebeholdningen er vokset fra ca. 74.000 til ca. 104.000, hvilket primært skyldes beløb fra Nellemann Fonden (20.000). Det blev præciseret, at alle tilmeldt Kronborg Chess Open har fået deres indskud tilbage.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt og vedtaget.
Under punk 3.b blev det vedtaget at fastholde det nuværende kontingentet.

 

Ad 4).

Ingen indkomne forslag.

 

Ad 5).

Bestyrelsen foreslår at fastholde antal hovedturneringer som sidste år, herunder By-turnering, Sparekassen Sjælland-Fyn Nordkyst Cup, Klubturnering, Lynturnering, Forårsturnering.
Forslaget blev godkendt.

 

Ad 6).

Valg af bestyrelse
På valg er følgende:

a) Kasserer: Marian Petersen (maksimum 2 år)
b) Bestyrelsesmedlem: Casper Støchkel
c) Bestyrelsesmedlem: Lars Peter Johannesen
d) Bestyrelsessuppleant: Torben
e) Revisorer: Ole Larsen & Ulf Nonbo
f) Revisorsuppleant: Erik Hansen

Alle ovenstående blev valgt.

 

Ad 7).

Følgende blev drøftet:
Espergærde – der er efterhånden ganske få medlemmer tilbage og derfor rækker bestyrelsen ud til formanden for Espergærde skakklub for at vurdere mulighed for et samarbejde eller hjælp.
Da der ikke var flere emner til drøftelse, takkede dirigenten for god ro og orden. Præmier blev uddelt til sommerfesten afholdt 17. august 2021

Referent: Per Lykke Jacobsen, Snekkersten 18 August 2021

René Weichel
Share
This