Referat af generalforsamling tirsdag den 11. august 2020

Helsingør skakklub afholdte generalforsamling tirsdag den 11. august 2020 med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassererens aflæggelse af regnskabet
a. Aflæggelse af regnskabet
b. Fastlæggelse af kontingent
4. Indkomne forslag
5. Sæsonens turneringer
6. Valg
7. Eventuelt

 

Ad 1).

Formanden René Weichel bød velkommen til generalforsamlingen som blev afholdt i vore nye lokaler i Byskolen i Helsingør. Der mødte 12 medlemmer op og det var samme niveau som i 2019. René foreslog Lars Peter som dirigent, hvilket blev enstemmigt godkendt. Efter at have erklæret generalforsamlingen for lovligt varslet, gav dirigenten ordet til formanden for, i henhold til punkt 2, at aflægge nedenstående årsberetning:

 

Ad 2).

Sikke en sæson som vil blive husket som en af de mest mærkværdige i klubbens snart 100årige historie. Sæsonen var i fuld gang og vi havde netop afsluttet holdturneringen og fejret oprykningen til 2. division, da COVID-19 satte sit præg på klubbens aktiviteter med aflysning af klubaftener og turneringer til følge.

 

Flytning igen… igen

Sæsonen startede med at den planlagte flytning til Byskolen måtte udskydes nogle uger da lokalerne ikke stod klar p.g.a håndværkerne skulle have tid til at udbedre fejl og mangler inden indflytningen. Planmæssigt skulle vi flytte til nye lokaler efter en midlertidig periode på Brandstationen på Klostermosevej i Helsingør. Det var ellers fine lokaler der desværre var lige små nok til vores omring 50 medlemmer. Inden vi fik adgang til nye lokaler på Byskolen, måtte vi dog lige forbi Frivillig Center Helsingør hvor vi fik afviklet By-turneringen i de alt for små lokaler Den 17. september 2019 blev den første officielle dag i de nye lokaler på Skolen i Bymidten (Byskolen). Lokalerne er med en flot udsigt til den gamle bibliotek’s sø og med kig til vores gamle lokaler i det blå hus i Lundegade.

 

Helsingør Skakklub Online

Vi er desværre ikke kommet i mål med planerne om at få sammensat vores 2hjemmesider til en og samme www.hskak.dk. Planen er at hskak siden bliver magen til vores normale hjemmeside og vores gamle URL ”peger” hen på hskak siden. Derved kan vi få åbnet op for www.kronborgchessopen.dk som oplagt side til vores Kronborg Turnering i fremtiden. Vi har været lidt afventende med flytningen, da det koster i omegnen af 2.-5.000 kr. ekskl. moms at flytte rundt. Vi forsøger derfor at finde en billigere løsning gennem kontakter eller alternativt en it-studerende som har forstand på hjemmesider bygget i WordPress.
Det seneste år har vi haft 2.605 besøgende på hjemmesiden med flest besøgende i september 2019 og januar 2020. Hver besøgende ser i gennemsnit 2,7 sider og opholder sig i 95 sekunder på siden. 31% af de besøgende anvender mobilen som det foretrukne. Vi får mest trafik til siden fra turneringssiden på skak.dk og via søgninger på Google. De to sider står tilsammen for over 1.500 besøg. Vi har nu 4 søgeord på side 1 på google søgninger herunder – Kronborg Chess Open, Juniorskak, Skakturnering og DSU skak. Nogle af de søgeord vi måler os på er vi rykket 60-70 pladser op, så det går den rigtige vej på vigtige søgeord som ordet skak, der bliver søgt meget på.

De sociale medier

Vi har eksperimenteret lidt med at lægge lidt billeder og nyheder på Instagram, da vi havde funktionen opsat på vores nye hjemmeside. Desværre er der sket nogle ændringer i vores opsætning pga. GDPR regler. Derfor er denne feature fjernet og vi skal have bygget noget andet på siden så det ikke blot er tomt.
Vi har ud over vores gruppe på Facebook, en virksomhedsprofil på Facebook, en profil på Instagram en profil på Google samt en lille virtuel klub på chess.com der selvfølgelig hedder Helsingør Skakklub. Her er kommet flere medlemmer til fra klubben og det var egentlig planen at der skulle arrangeres lidt onlineturneringer mod andre klubber og internt. Desværre fik vi aldrig rigtig gang i turneringen og kun få tilmeldinger til klubbens online klub.

 

HOLDTURNERINGEN

Igen i år var vi repræsenteret med 3 hold i Dansk Skak Unions holdturnering. To i henholdsvis Mesterrækken og et i B-rækken.
I sidste sæson var det ét sølle point skulle der til for at vi kunne blive i divisionsturneringen. Derfor var det et klart mål at rykke tilbage i 2. division allerede i denne sæson. Det blev til en 1. plads, 5. plads og 2. plads til klubbens 3 hold, hvilket kun kan betegnes som godkendt. Inden sæsonstart stod målsætningen på oprykning til 2. Division for 1. holdet,
sikring af 2. holdets forbliven i Mesterrækken og et godt resultat for 3. holdet. Alle 3
målsætninger blev opfyldt.

Helsingør Skakklub stod for afslutningen af Mesterrækken, der ellers så ud til at skulle afsluttes med enkeltkampe hos de respektive hjemmehold, da der ikke var nogle klubber som bød ind på at afholde afslutningen. Vi stiller gerne op igen til næste år med afslutning i 2. division og Mesterrækken, hvis der ikke er andre klubber som byder sig til.

 

Juniorafdelingen

Der er stadig godt gang i juniorafdelingen hvor vi ligger stabilt omkring 10-12 tilmeldte juniorer. Der har været den vanlige udskiftning men der er stadig en fast kerne af spillere som holder fast i skakken. Det kniber dog med at få de ældste spillere til at deltage om aftenen, men Hugo har været modig og har spillet lidt ekstra mod de voksne.
Igen i år har vi forsøgt at være synlige på de sociale medier med en lille ”hverve” video og kampagne for at få flere børn til at spille skak i Helsingør Skakklub. Selve videoen er blevet set af over 4.000 personer primært af personer i Helsingør Kommune og omkringliggende byer.

 

Junior Kronborg Master

I første omgang blev turneringen også aflyst da den normalt ligger sammen med Kronborg Chess Open. Bestyrelsen har dog valgt at flytte turneringen så den bliver afholdt lørdag d. 24. oktober 2020 i stedet for.

 

Nellemann Fonden

Klubben modtog over al forventning et stort og flot beløb på 20.000 kr. fra Nellemann Fonden til klubbens forsatte arbejde med børn og unge på tværs af kommunen. I kraft af Helsingør Skakklub er den eneste som arbejder målrettet med juniorskak så vi i kategorien tværkommunal ”idræt” og vi er derfor meget glade og taknemmelige for den flotte støtte fra fonden.

 

Juleafslutning med Banko

Igen i år blev det en velbesøgt juleafslutning med omkring over 40 deltagere og blev afholdt i de gode lokaler Kulturhus Syd på Vapnagaard. Det blev en virkelig hyggelig aften, der var uden et større skakindslag.

 

Aflysninger pga. COVID-19

Det blev desværre til flere aflyste turneringer herunder den vigtige Kronborg Chess Open, Lynmesterskabet og Forårsturneringen. Der var elles kommet godt gang i tilmeldingerne til Kronborg Chess Open og GM Henrik Danielsen havde meldt sin ankomst til årets turnering. Vi håber på at se ham og andre stormestre til turneringen i 2021 hvor turneringen fylder 50 år.
Ud over turneringerne blev vi også nødsaget til at aflyse sommerafslutningen der ellers var planlagt til at forgå på den store tresse der ligger i forbindelse med vores nye lokaler. Vi håber på at få arrangeret en hyggelig aften igen til næste år som vi plejer.

Hvad skal der ske det kommende år?

 • Kronborg Chess Open fylder 50 år og vi forventer en med 100 deltagere heriblandt nogle udvalgte GMére
 • Sammenlægning af hjemmesider og oprettelse af kronborgchessopen.dk
 • Caféskak
 • Skak på skolerne og klubber
 • Tiltrækning af nye medlemmer
 • Tilbud for uøvede voksne spillere

Den fyldestgørende årsberetning blev herefter enstemmig godkendt og vedtaget.

 

Ad 3).

Under punkt 3.a gennemgik Åge Petersen regnskabet. I år er det et fuldstændigt problemløst regnskab. Kassebeholdningen er vokset fra 64.000 til 74.000 og det er uden beløb fra Nellemann Fonden (20.000) og ’Skraldens’ dag (3.700) som medregnes i det efterfølgende regnskabsår. Igen i år er der stor en tak til Leo Nielsen og det store arbejde med cafe i klubben.
Det blev præciseret, at vi afregner lokaler per time (10 kr. per time) med et årligt estimat på 3000 kr. I de ’gamle’ lokaler i Lundegade betalte vi et fast beløb på ca. 2500 kr. per år.
Erik Hansen trådte i sidste øjeblik til som substitut for Michael R. Det blev drøftet om der skulle vælges en revisor suppleant for at undgå en lignende situation.
Ole Larsen og Erik Hansen har revideret regnskabet som blev enstemmigt vedtaget.
Under punk 3.b blev det vedtaget at fastholde det nuværende kontingentet.

 

Ad 4).

Der var forslag om at revidere ’Love for Helsingør Skakklub’. De har ikke været revideret siden 1968 og trængte til en opdatering. De reviderede ’Love for Helsingør Skakklub blev gennemgået punkt for punkt på generalforsamlingen. Flere punkter blev yderligere revideret af deltagerne på generalforsamlingen. Det samlede udkast til ’Love for Helsingør Skakklub kan ses i særskilt notat. Der blev opfordret til at sende det samlede udkast til medlemmerne for endelig kommentering og derefter at sende udkast til høring hos Kommunen.

 

Ad 5).

Bestyrelsen foreslår at fastholde antal hovedturneringer som sidste år, herunder By-turnering, Sparekassen Sjælland-Fyn Nordkyst Cup, Klubturnering, Lynturnering, Forårsturnering. Det blev drøftet om betænkningstiden for klubturnering skulle ændres til samme betænkningstid som i divisionen.
Forslaget blev godkendt.

 

Ad 6). Valg af bestyrelse

På valg er følgende:
a) Formand: Rene Weichel
b) Bestyrelsesmedlem: Leo Nielsen
c) Bestyrelsesmedlem: Per Lykke Jacobsen
d) Suppleant: Kristian Bjørnbo
e) Revisorer: Ole Larsen & Ulf Nonbo
Erik Hansen blev foreslået valgt som revisor suppleant.
Alle ovenstående blev valgt.

 

Ad 7).

Følgende blev drøftet:

 • Nye medlemmer (vi skal blive bedre til at tage imod nye medlemmer og få dem til at føle sig velkommen – 1 person per nyt medlem skal tage ansvaret for at personen føler sig velkommen)
 • Aktiviteter (hvis der ikke er turnering skal der annonceres en aktivitet på forhånd, eks. gennemgang af partier eller teori – Ole starter et forsøg med at gennemgå udvalgte partier på typisk de tirsdage hvor 3. holdet spiller holdkamp)
 • 2021 Kronborg Chess Open fylder 50 år (eksempelvis kan et udvalg arbejde med hvordan det skal fejres og hjælpe med at søge tilskud)
 • 2024 Klubben fylder 100 år (eksempelvis kan et udvalg arbejde med hvordan det skal fejres og kommunikeres)
 • Cafe skak (vi skal finde en fast cafe, hvor vi mødes. 1 gang per måned til uformel skak)
 • Opfordring til at bidrage med et skriv på eksempelvis turneringer, holdkampe, og andet skak så der kommer mere indhold til vores aktivitet på de sociale medier og så livet bliver nemmere for formanden – husk at dele opslag (at like giver relativ mindre synlighed!)

Da der ikke var flere emner til drøftelse, takkede dirigenten for god ro og orden. Efterfølgende blev der uddelt præmier.
Referent: Per Lykke Jacobsen, Snekkersten 18 August 2020

René Weichel
Share
This