Indkaldelse til generalforsamling 2019

Alle klubbens medlemmer inviteres til generalforsamlingen 2019 som er starten på vores kommende sæson 2019/2020.

BEMÆRK! Der er kommet ny adresse, da vi ikke længere hører til i Lundegade. Vi satser derfor at generalforsamlingen bliver afholdt i Perssons Palæ på skolen i bymidten (Helsingør Byskole). Den letteste indgang på grund af det omfattende skolebyggeri er fra Marienlyst Allé ved indgangen der er tættest på Sankt Vincent Kirken.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

i Helsingør Skakklub

Tirsdag den 13. august 2019

Kl. 19.00

SKOLEN I BYMIDTEN – PERSSONS PALÆ – MARIENLYST ALLÈ 2 – 3000 HELSINGØR

DAGSORDEN:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning

3.a) Kassererens aflæggelse af regnskabet.

3.b) Fastlæggelse af kontingent.

  1. Indkomne forslag.
  2. Sæsonens turneringer.
  3. Valg: På valg er følgende:

a) Kasserer:  Mariann Petersen.

b) Bestyrelsesmedlem: Casper Støchkel.

c) Bestyrelsesmedlem: Lars Peter Johannesen.

d) Suppleant: Jan Riemer.

f) Revisorer: Ole Larsen & Michael Rehling.

  1.   Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen vil der være præmieuddeling for årets turneringer.

 

Helsingør den 27. juli 2019.

René Weichel
Share
This