Referat af generalforsamling i Helsingør Skakklub 2019

Helsingør skakklub afholdte generalforsamling tirsdag den 13. august 2019 med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassererens aflæggelse af regnskabet
a. Aflæggelse af regnskabet
b. Fastlæggelse af kontingent
4. Indkomne forslag
5. Sæsonens turneringer
6. Valg
7. Eventuelt

Ad 1).

Formanden René Weichel bød velkommen til generalforsamlingen som blev afholdt i Helsingør Hallen grundet manglende lokaler. Der mødte 12 medlemmer op som var meget flot taget ændring af lokaler i sidste øjeblik i betragtning. René foreslog Lars Peter Johannesen som dirigent, hvilket blev enstemmigt godkendt. Efter at have erklæret generalforsamlingen for lovligt varslet, gav dirigenten ordet til formanden for, i henhold til punkt 2, at aflægge nedenstående årsberetning:

Ad 2).

Årets sæson vil nok blive husket for de mange overraskelser der kom i årets løb både sportsligt og klubmæssigt.
Det blev noget af en afslutning på årets sæson 2018/19, hvor Helsingør Kommune valgte at smide alle 15 foreninger ud af Foreningshuset i Lundegade. Desværre bygger beslutningen på en noget tvivlsom beslutningsproces og på det mest uheldige tidspunkt op til sommerferien. Jeg vil kort gennemgå forløbet under min beretning, men vil gerne vende tilbage til en lidt større gennemgang under eventuelt, hvor alle er velkomne til at komme med input og tanker omkring Kommunens behandling af os foreninger i denne sag.

 

NYE LOKALER

Hvor skal vi nu hen?

Kort fortalt så blev vi kontaktet på mail af kommunen en lørdag om at alle foreninger der var tilknyttet Lundegade var blevet opsagt og nye lokaler ville blive fundet hurtigst muligt. Kommunen skrev: “Det er selvfølgelig dybt beklageligt, at meddelelsen kommer med så kort varsel og midt i sommerperioden. Beslutningen skal dog ses i lyset af et akut behov for at benytte lokalerne i Lundegade til andre kommunale formål.

 

HELSINGØR SKAKKLUB ONLINE

Ny hjemmeside

Sidste år fik vi fik flyttet vores hjemmeside til ny hosting og opsat det nye look for hjemmesiden. Flytningen betød blandt andet en besparelse på hosting på 800-1000 kr. årligt. Der er stadig lidt mangler hist og her som løbende vil blive rettet til. Den største mangel er stadig en sammenføring af vores to sider hskak.dk og Helsingoer-skakklub.dk. Her er det planen at hskak.dk bliver hovedsiden, men at man stadig kan anvende den gamle web-adresse.

Vi kan nu måle aktiviteten på hjemmesiden og vi har haft 1.959 besøgende fra 1. januar til 31. juli 2019 med flest besøgende omkring Kronborg Chess Open i maj/juni. Her kan vi også se hvordan vi bliver fundet og 30,2% kommer via SEO altså Google og 8,9% gennem Facebook.
Grunden til at Facebook ikke er højere skyldes at de fleste læser nyheden/opslaget på Facebook og klikker ikke videre for at læse resten på vores hjemmeside.

 

SOCIALE MEDIER

Nu på Instagram

Vi har eksperimenteret lidt med at lægge lidt billeder og nyheder på Instagram, da vi havde funktionen opsat på vores nye hjemmeside. Formålet med at være repræsenteret her er synlighed hvor brugerne typisk er yngre ift. f.eks. Facebook. Hvis man gerne vil følge os på Instagram, så hedder siden bare Skakklub.

 

Facebook & Google

Ud over vores to grupper på Facebook er vi også på Google og vi har fået oprettet en lille virtuel klub på chess.com der selvfølgelig hedder Helsingør Skakklub. Her er alle klubbens medlemmer og personer med interesse i klubben. Alle er derfor velkommen til at melde sig ind så man derved kan spille mod hinanden og vi kan måske med tiden lave et lille online mesterskab. Det skal selvfølgelig ikke erstatte det gode sammenhold og sociale omgang i klubben, men blot være et supplement.

En ting jeg gerne vil bede flere om, er at lave relevante opslag i vores gruppe og meget gerne gå ind og give jeres anbefaling – hvis I selvfølgelig synes vi fortjener én. Dette skal gøres under vores ”virksomhedsside” og ikke under gruppen. Det samme gælder for klubben på Google. Her må I også meget gerne rate klubben med stjerne og skrive en kort kommentar hvis I har mod på det. Dette er med til at vi bliver rangeret højere på Google da vi derved bliver betragtet som mere troværdige.

Annoncering på Facebook

Vi har igennem året annoncereret på Facebook i stedet for de traditionelle skakblad i Danmark, Sverige og Norge. Det var i år et forsøg for at se hvor meget eksponering vi får via dette medie og få nogle flere erfaringer. Vi har siden 1. januar kørt 18 mindre kampagner med hovedvægten på opstart af juniorskak og Kronborg Chess Open. Dette har givet 8.167 eksponeringer og vi er kommet ud til 3.733 personer for under 300 kr.

 

Hurtig DM for seniorer

Helsingør Skakklub var medarrangører af Senior DM i hurtigskak der var delt op i to rækker i aldersgruppen 50+ og 65+. I alt blev det til 41 deltagere hvoraf 6 spillere var fra Helsingør. Turneringen blev arrangeret i samarbejde med DSU, 8. hovedkreds og Marienlyst Strandhotel. Ud over selve turneringen blev der også afholdt en fælles middag.

Helsingør Skakklub fik en fantastisk turnering og løb med guldet i begge kategorier – så meget bedre kunne det ikke bliver og en fantastisk start på sæsonen 2018/19. Jan Rimer blev Danmarksmester i gruppen for 50+ med 6/8 á point med to andre spillere men med en bedre korrektion. Kristian Bjørneboe var også tæt på at blande sig i 1. pladsen men et tab i næstsidste runde kostede.
I gruppen 65+ var Ole Bøgh Larsen hjemmebane og rating favorit. Ole tabte ikke et eneste parti og opnåede 6½ af 8 og kunne derved kalde sig for Danmarksmester for første gang i karrieren. Erik Hedegaard var tæt på ratingpræmie med 4/8, men Hans Haagen Larsen fik et enkelt point mere.

 

HOLDTURNERINGEN

3 Hold med i DSU Holdturnering

Igen i år var vi repræsenteret med 3 hold i Dansk Skak Unions holdturnering. Ét i henholdsvis 2. division, Mesterrækken og B-rækken. Årets holdturnering blev lige spændende nok i forhold til formandens ønsker.

Ét sølle point

Ét sølle point skulle der til for at vi kunne blive i divisionsturneringen. Klubben har ellers styrken og holdet til at gøre os gældende i divisionen. Ole Bøgh Larsen og IM Erling Mortensen leverede ellers en fantastisk sæson med en scoringsprocent på hele 83,3% og 71,4%.
Desværre var marginalerne ikke på vores side i en svær sæson for klubben der var præget af mange afbud både på 1. og 2. holdet. Det betød at vi måtte trække reserver op fra 3. holdet til 1. holdet hvilket ikke har været optimalt rent pointmæssigt. Men reserverne gjorde det godt i det stærke felt.

2. holdet opnåede målet for sæsonen og forbliver endnu en sæson i Mesterrækken og skal i den kommende sæson starte mod vores første hold der skal jagte oprykning.

3. holdets sæson blev en lidt underlig affære, da den nystiftede Nordsjællands Skakklub var klare favoritten til oprykning. Det tog med det samme spændingen ud af turneringen men vi fik resultatmæssigt en god sæson. Holdet bestod af erfarne kræfter og Mogens Nielsen blev igen topscorer for holdet med 4 point. Ja klubbens ældst aktive holdspiller kan endnu! Men vi havde også besøg fra junior-afdelingen i form af Alfred og Christian. Holdet endte på en samlet 3. plads.

 

JUNIORAFDELINGEN

En ny flot sæson

Der er kommet godt i gang i juniorerne og vi har i løbet af sæsonen været oppe på 14 medlemmer. Dette er en lille stigning i forhold til de tidligere år og vi er nu oppe på 47 juniorer som har været igennem klubben i kortere eller længere tid. Der kommer nye til løbende og der er nogle som stopper igen. Det er den generelle tendens at de unge ”shopper” rundt og prøver sportsgrene og andre fritidsaktiviteter af, men forhåbentlig har de fået en god oplevelse og vender tilbage på et senere tidspunkt.

Flere niveauer

Der hvor vi begynder at have lidt udfordringer er i forhold til juniorerne er på forskellige niveauer og vi har forsøgt med at dele dem lidt op hvor Jan Petersen har taget nogle på let øvet niveau og Ole Larsen har trænet nogle af dem som har fået en større forståelse for spillet. Det er vigtigt at vi har nogle som kan lære fra sig især når de bliver mere øvet og gerne vil blive bedre. I f.eks. Hillerød er der 8 juniortrænere til de cirka 25 juniorer som spiller i klubben!

 

Året frivilligleder 2018

Klubbens Formand René Fabricius Weichel vandt fritidslederprisen 2018 i forbindelse med gallemiddagen på Kulturværftet den 1. februar 2019.

 

Juleafslutning med Banko

Igen i år blev det en velbesøgt juleafslutning med omkring 40 deltagere og vi havde en hyggelig aften hvor julebordet igen stod flot med det kongelige julestel. Der blev vanen tro serveret gløgg og æbleskiver.

 

Grillaften med Andeskak

Året grillaften endte med at blive den sidste i Lundegade men hvilken herlig aften hvor vi i år sad udenfor i det gode vejr. Det var også ved at være nødvendigt da det efterhånden kniber med pladsen i det store lokale med de cirka 40 deltagere. Leo havde i år sørger for to gange grill og vi kunne derfor sagtens følge med efterspørgslen på bøffer og pølser. Til kaffen var der for 3. år Dinas hjemmelavede pandekager som efterhånden er blevet en efterspurgt tradition.
Igen i år stod den på ”Andeskak” (Duckchess). Det blev en af vores nyeste medlemmer Dennis Jørgensen som kunne løfte den gule and i triumf og sikre sig sin første titel i klubben.

 

Kronborg Turneringen på Strandhotel Marienlyst

Kronborg Chess Open 2019

I 2018 flyttede turneringen til nye lokaliteter, nyt internationalt fokus og ”nyt navn” hvilket gav turneringen et deltagerantal på 48. I år var det derfor spændende at se om vi kunne nå samme antal tilmeldinger og gerne 8 mere for det var maks. kapaciteten i lokalet. Vi måtte allerede meget tidligt begynde at melde udsolgt ift. de 48 deltagere for at have 8 pladser til forskellige indbudte spillere heriblandt sidste års vinder FM Tobias Rostgaard. Desværre var der ingen af de indbudte som enten ikke kunne eller ville deltage i turneringen på normale vilkår og det betød derfor vi kunne åbne op for de sidste 8 pladser. Disse forsvandt efter et par dage, da der allerede var kommet en venteliste.

Flere lokaler til flere deltagere

Derfor måtte vi i kontakt med Strandhotel Marienlyst for at høre om mulighederne for et ekstra lokale som det ikke var det mest optimale. Vi valgte at lukke turneringen ved 72 deltagere efter der løbende var kommet afbud og vi gerne ville have gruppeinddelingen til at passe. Desværre måtte vi sige fra til både svenske og norske spillere som var interesseret, men forhåbentlig ser vi dem til næste år.

Kronborg Chess Open er på bare to år blevet den næststørste internationale skakturnering i Danmark målt på antallet at udenlandske spillere. Den største er selvfølgelig Xtracon Open på Konventum i Helsingør.
Vi kan allerede nu kan løfte sløret for at vi igen kommer til at være på Strandhotel Marienlyst. Vi har i den kommende aftale fået mulighed for et større lokale med plads til 100 deltagere – så det bliver spændende at se om vi kan holde den flotte tilslutning og stigning i antallet af deltagere.

 

JUNIOR KRONBORG MASTER

I år valgte vi at afholde juniorturneringen om fredagen i stedet for at starte med hovedturneringen. Det betød en eksplosion af tilmeldinger til juniorturneringen, hvor vi normalt er oppe på 20 deltagere. I år nåede vi rekordhøje 42 tilmeldte juniorer og i år med et international islæt med en hel delegation fra Sverige/Indien.

Ny spilledag om fredagen!

Om det var den nye spilledag eller de gode spilleforhold må vi se til næste år om tilslutningen er lige så stor som i år. De mange tilmeldte betød desværre at vi kom lidt sent i gang med at lægge første runde, men vi fik efterhånden indhentet den halve time vi var efter. Der var stor hjælp fra vores tidligere medlem Henrik Mortensen og vores ungdomsspiller Christian Weichel der hjalp til ved bordene med indstilling af ure, udlægning af rundekort og hjælpe med skakregler under runderne.

 

Hvad skal der ske i det kommende år?

• Kronborg Chess Open med 100 deltagere.
• Helsingør Skakklub med på Kulturnatten den 27. september 2019.
• Sammenlægning af hjemmesider og oprettelse af kronborgchessopen.com.
• Caféskak.
• Skak på skolerne og klubber.
• Tiltrækning af nye medlemmer.
• Tilbud for uøvede voksne spillere.
Den fyldestgørende årsberetning blev herefter enstemmigt godkendt og vedtaget.

Ad 3).

Under punkt 3.a gennemgik Åge Petersen regnskabet. I år er det et flot regnskab som afspejler en større volumen og et overskud på ca. 10.000 DKK. Igen i år er der stor en tak til Leo Nielsen og det store arbejde med cafe i klub og til turneringer.

Ole Larsen og Michael Rehling har revideret regnskabet som blev enstemmigt vedtaget.
Under punk 3.b blev det vedtaget at fastholde det nuværende kontingentet. Det blev ligeledes drøftet om vi skule oprette en fond i forbindelse med afholdelse af 100 års jubilæet i 1924. Bestyrelsen forbereder et oplæg.

I forbindelse med aflæggelse af regnskab blev det drøftet om vi skulle ændre regnskabsår til at følge kalenderåret. Bestyrelsen forbereder et oplæg.

Ad 4).

Der var ingen indkomne forslag.

Ad 5. Årets Turneringer

Bestyrelsen foreslår at fastholde samme antal turneringer som sidste år, herunder By-turnering, Sparekassen Sjælland-Fyn Nordkyst Cup 2018 (tidligere Nordkystmesterskabet), Klubturneringen, Forårsturneringen, Kronborg og Duck chess.

Ad 6). Valg af bestyrelse

På valg er følgende:
a) Kasserer: Mariann Petersen.
b) Bestyrelsesmedlem: Casper Støchkel.
c) Bestyrelsesmedlem: Lars Peter Johannesen.
d) Suppleant: Jan Rimer.
e) Revisorer: Ole Larsen & Michael Rehling.
Alle ovenstående blev genvalgt.

Ad 7).

Følgende blev drøftet kort:
• Samle 2 hjemmesider.
• Cafe skak (sikre skakspil på udvalgte cafeer).
• Skak på skoler.
• Tilbud for ”uøvede” voksne.
• Kronborg Chess Open – ambition om at vokse til 100 deltagere samt forslag til at rekruttere GM og IM (eksempelvis ved at etablere 6-7 mands gruppe som starter tirsdag/onsdag.
Følgende blev drøftet særskilt:
• Processen vedrørende at blive smidt ud af Lundegade (Rene gennemgik forløbet indgående og fremlagde forskellige lokalemuligheder).
• Muligheden for at anke hos Ankestyrelsen, herunder paragraf 3 (inhabilitet) og paragraf 19 (parts-høring) blev drøftet.

Da der ikke var flere emner til drøftelse, takkede dirigenten for god ro og orden, og uddelte præmier.

Referent: Per Lykke Jacobsen, Snekkersten 5 september 2019.

 

Turneringsvindere Sæson 2018/19

Sparekassen Sjælland-Fyn Nordkyst Cup 2018

(Tidl. Nordkystmesterskabet)
Ole Bøgh Larsen 5½ / 6 200 kr.
Lasse Henningsen 4½ / 6 100 kr.
Jan Rimer 4½ / 6 100 kr.

Klubmesterskabet 2019

Gruppe 1
Ole Bøgh Larsen 7 / 7 300 kr.
Lasse Henningsen 5 / 7 100 kr.
Gruppe 2
Jan Engelund Knudsen 5½ / 7 200 kr.
Leo K. R. Nielsen 5 / 7 100 kr.

Helsingør Forår

Henrik Mortensen 4 / 5 200 kr.
Ole Bøgh Larsen 4 / 5 100 kr.
Lasse Henningsen 3½ / 5 50 kr.

By-mesterskabet

Jan Rimer 6 / 6 200 kr.
Ulf Nonboe 5 / 6 100 kr.

admin
Share
This