Genåbning af Helsingør Skakklub den 16. juni

Bestyrelsen har på et bestyrelsesmøde den 11. juni besluttet en genåbning af skak-klubben inden sommerferien.

På mødet blev det besluttet at vi flytter de sidste to runder af klubmesterskabet til efter generalforsamlingen den 11. august 2020. Det skyldes ikke alle har mulighed for at gennemføre begge partier og det vil blive for presset at indrage andre aftener for at gennemføre runderne inden sommer. Vi har taget beslutningen af sportslig hensyn og for spillerne ikke føler sig for presset til at skulle spille, hvis de ikke er trygge ved det. Vi håber på spillernes forståelse herfor .

Vi holder derfor åben i klubben tirsdag den 16. juni samt tirsdag den 30. juni kl. 18-19 for juniorer og fra kl. 19 for alle. Den 23. juni holdes klubben lukket på grund af Sankt Hans aften, hvor mange har arrangementer og andre planer. Det betyder samtidig at årets hyggelige sommerafslutning også aflyses. Se klubkalenderen. Der vil spilles lidt hyggeskak de to aftener for at gense hinanden og få lidt skak i fingerne efter den lange pause.

Der vil i forbindelse med afviklingen af sæsonens sidste to klubaftener være en række retningslinjer i forhold til hygiejne og genereller retningslinjer. Du kan også læse retningslinjerne fra Dansk Skak Union og notat fra Kulturministerets retningslinjer omkring genåbning af indendørs idræts- og foreningsliv, samt idræts- og fritidsfaciliteter.

 

Nyt fra bestyrelsen i forhold til at håndtere Corona

En forsvarlig genåbning af Danmark indebærer, at ledelsen og ansatte – i hver enkel forening, institution og virksomhed – tager fælles ansvar for, at smittespredningen begrænses mest muligt. Herunder, at der sikres minimum 1 meters afstand, og at der fortsat er et skærpet fokus på hygiejne i henhold til myndighedernes generelle retningslinjer. Nedenstående retningslinjer gælder indtil bestyrelsen melder nye retningslinjer ud.

 

Retningslinjer i skakklubben

Vi har udpeget Leo som hygiejneansvarlig. Leo er ansvarlig for at sikre at vi alle følger reglerne i forhold til hygiejnen i vore lokaler. Vi har dog hver især et ansvar for at følge de generelle retningslinjer. Der føres en deltagerliste over, hvem der er til stede. Listen slettes efter 10 dage.
Vi skal i lokalet og når vi spiller skak holde mindst 1 meters afstand. Bordene placeres i god afstand så vi overholder afstanden. For at holde afstand på 1 meter til modstanderen skal spillerne sidde i lodret position. Kun spilleren i ”trækket” må læne sig over brættet. Det er begge spilleres ansvar at sikre, at 1 meter-reglen følges. Turneringslederen skal sikre, at denne regel overholdes og kan delegere ansvaret til dem, som han finder passende.

Personer, der har symptomer på sygdom skal melde afbud, hvis man har et planlagt parti samme aften.

  • Karantæneramte eller isolerede personer skal ikke deltage
  • Personer der er i risikogruppen, skal ikke deltage

Alle skal følge god håndhygiejne. Håndhygiejne skal udføres som et minimum:

  • Før og efter et parti skak
  • Efter toiletbesøg
  • Efter nys (husk at nyse i ærmet)

 

Uden håndtryk – og det er i orden

Vi suspenderer reglerne om håndtryk før og efter partiet. Der kan og bør hilses på anden respektfuld måde. Kontakt med hånden og ansigtet bør undgås. At spise i spillelokalet er ikke tilladt. Tyggegummi, pastiller, chokolade og drikkevarer i flaske eller kop er tilladt som normalt, men husk hygiejnen.
Vi spiller i 2 lokaler, hvis der er mere end 20 spillere. Det fremgår af skolens lokaler, hvor mange der må være i det enkelte lokale.

For spil med ure anbefales det, at der spilles med ekstra tid, og at dette er mindst 10 sekunder. Lynskak anbefales ikke. Årsagen til dette er, at 1-meter-reglen lettere bliver brudt i tidsnød.

Sidst men ikke mindst – brug den sunde fornuft og pas godt på hinanden – både unge og ældre!

René Weichel
Share
This