Året Nordkystmesterskab blev lidt anderledes i år, da vi gav skakturneringen nyt navn efter vores nye samarbejdspartner Sparekassen Sjælland-Fyn i Helsingør. Sparekassen Sjælland-Fyn er ny bank i Helsingør Sparekassen Sjælland-Fyn
Helsingør Skakklub afholdte generalforsamling tirsdag den 14. august 2018 med følgende dagsorden: Valg af dirigent Formandens beretning Kassererens aflæggelse af regnskabet Aflæggelse af regnskabet Fastlæggelse af kontingent Indkomne forslag Sæsonens