Helsingør Skakklub afholdte generalforsamling tirsdag den 14. august 2018 med følgende dagsorden: Valg af dirigent Formandens beretning Kassererens aflæggelse af regnskabet Aflæggelse af regnskabet Fastlæggelse af kontingent Indkomne forslag Sæsonens